Bilim, Türk Bilim
Adamları, Bilim Teknik
üretkenlik dizin konular arama bookmark

 

Burs Rehberi 2008

Yurtiçi Yüksek Öğretim Bursları


ÖZSEL TORTOP ozsel()merkezdergi.com.tr
SİBEL KİLİMCİ sibelkilimci()merkezdergi.com.tr

Yurtiçi eğitimde burs veren kuruluşlar

Son güncellenme tarihi: Eylül 2008

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Her yıl en az 5000 maddi durumu yetersiz lisans öğrencisine burs veren dernek bu yıl 3000 öğrenciye 12 ay boyunca 100 YTL'den başlayan burslar verecek. Öğrencilerin çağdaş, Atatürkçü, ilerici düşünce yapısına sahip olması şartı aranıyor.
www.cydd.org.tr Tel: (0212) 252 44 33

Türk Ekonomi Bankası

TEB, 80. yılını kutlarken ÇYDD aracılığıyla 1240 kız çocuğunun eğitimine destek veriyor... "TEB'in Eğitimli Kızları" adındaki projede Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden ve TEB şubelerinin bulunduğu tüm illerden seçileceği belirtildi.
Başvuruları ÇYDD (www.cydd.org.tr) ve TEB (www.teb.com.tr ) şubelerine yapabilirsiniz.

Acil İhtiyaç Projesi Vakfı

Burs vermek isteyen hayırseverleri maddi durumu yetersiz ve başarılı üniversite öğrencileriyle buluşturuyor.
www.aipvakfi.org Tel: (0212) 534 33 82

Adana Ticaret Odası Sosyal Eğitim Vakfı

Adana'da ikamet eden, başarılı, maddi durumu yetersiz 1125 öğrenciye burs veriyor. Burs miktarı henüz belli değil. Başvurular eylülde, burs ödemeleri kasımda başlayacak.
www.adana-to.org.tr Tel: (0322) 232 59 12

Adem Çelik Beykent Eğitim Vakfı

2005 ÖSS'de Türkiye genelinde ilk 1000'e giren, Beykent Üniversitesi'nin burslu ya da ücretli programlarını tercih eden öğrencilere, dokuz ay süreyle 450 YTL burs; ücretli programlan tercih edip ilk 1000'e girenlere ücretsiz eğitim veriyor.
Tel: (0212) 872 11 25

Adıyaman Eğitim Vakfı

Adıyamanlı olup Ankara'da okuyan 40 öğrenciye burs veriyor. Geçen yıl, aylık 50 YTL veren vakıf bu yıl burs miktarını arttıracak. Başvuruların akademik yıl başladıktan iki hafta sonra yapılması gerekiyor.
Tel: (0312) 418 85 89

Afyon Eğitim Vakfı

Afyon doğumlu öğrencilere burs veren vakıf, maddi durumu yetersiz, başarılı ve okul masrafı ağır olan öğrencilere öncelik tanıyor. Geçen yıl aylık 50 YTL olan burs miktarının bu yılki bedeli ve kontenjanı belli değil. Ayrıntılar eylülde kesinleşecek.
Tel: (0272) 213 60 36

Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı

Türkiye'nin her yerinden yapılan başvuruları değerlendiren vakıf başarılı, maddi olanağı yetersiz, başka kuruluştan burs almayan 85 öğrenciye, ayda 85 YTL burs verecek. Başvurular eylülde, ilk ödeme ekimde başlayacak.
Tel: (0232) 255 79 12

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

Vakıf, İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi üniversitelerinin mühendislik bölümlerinde okuyan son sınıf ve lisansüstü öğrencileriyle İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü son sınıfta okuyan 50 öğrenciye burs veriyor. Ayrıca İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf veya lisansüstü öğrenim gören dört öğrenci Dr. Üzeyir Garih Bursu'ndan yararlanıyor. Geçen yıl ayda 140 YTL ödeme yapan vakfın bu yılki burs miktarı belli değil. Burs istek formu ilgili üniversitelerin burs ofislerinden temin edilebilir.
www.alarko.com.tr Tel: (0212) 227 52 00

Ali Osman Sönmez Vakfı

Her yıl tekstil ve mühendislik ağırlıklı bölümlerde okuyan Bursa doğumlu 52 öğrenciye burs veriyor. Geçen yıl 70 YTL olan burs miktarının bu yıl ne kadar olacağı belli değil. Başvuruların 'Sönmez Holding Yeni Yalova Yolu 9. km, Bursa' adresine şahsen yapılması gerekiyor.
Tel: (0224) 261 04 40

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Ankara ili sınırlarında oturan maddi durumu yetersiz 7500 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca 25 YTL eğitim yardımı yapıyor. Başvurular ekimde başlayacak. Ayrıntılı bilgi başvurulardan önce www.ankara-bld.gov.tr adresinden duyurulacak.

Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı

Ağırlıklı olarak işletme, iktisat ve mühendislik bölümlerinde okuyan 100 öğrenciye aylık 125 YTL veriyor.
www.akkev.org.tr

Atatürk Vakfı

İstanbul'daki devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs veriyor. Bu yılki kontenjanı belli değil. Geçen yıl 75 öğrenciye ayda 75 YTL verildi. Başvurular 15 -30 Ağustos 2005 arasında öğrenci belgesi, transkript, iki adet fotoğraf, aile çizelgesi ve başvuru dilekçesiyle yapılıyor.
Tel: (0212) 293 26 33

Avni Akyol Vakfı

Maddi durumu yetersiz ve tercihen Düzceli üniversite öğrencilerine burs veriyor. Kontenjan ve burs miktarı her yıl vakfın ekonomik durumuna göre belirleniyor.
Tel: (0380) 524 50 50

Başbakanlık Sos. Yar. ve Day. Teş. Fonu

Dar gelirli olduğunu belgeleyen öğrenciler yararlanabiliyor. Başvurular ekimin son haftasıyla kasım başında yapılıyor. Formlar, YURTKUR'a bağlı bölge ya da yurt müdürlüklerinden ve dekanlıklardan temin edilebilir.
www.sydtf.basbakanlik.gov.tr


İstanbul Bilgi Üniversitesi

Burslu bölümü kazanan öğrenciler öğrenim ücreti ödemiyor. Her program ve sınıfın belirlenecek koşul ve kriterlerini yerine getiren bir öğrenciye, bir yıl boyunca yüzde 50 indirim uygulanıyor. Ayrıca spor, sanat ve kültür ile kısmi karşılıklı burs uygulaması var.
www.bilgi.edu.tr

Bilkent Üniversitesi

Burslu bölümleri kazanan öğrencilerden öğrenim ücreti alınmıyor. Dokuz ay boyunca aylık 180 YTL burs veriliyor. Ayrıca Ankara dışından gelen öğrencilere iki kişilik odalarda ücretsiz barınma imkanı tanıyor.
www.bilkent.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı

B.Ü. öğrencilerine başarı, gereksinim, özel burs ve yüksek lisans bursu veriyor. Kontenjan ve aylık burs tutarı bütçede ayrılan ödeneklere ve yıl içindeki ödenek artışlarına göre belirleniyor. Burs komitesi ekim ve şubatta toplanıyor.
Tel: (0212) 265 99 46

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa'da okuyan veya Bursalı 1500 lisans öğrencisine burs veriyor. Geçen yıl sekiz ay boyunca 75 YTL ödendi.
www.bursa-bld.gov.tr

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Her yıl 5000 maddi durumu yetersiz lisans öğrencisine burs veren dernek bu yıl 1500 öğrenciye 12 ay boyunca 100 YTL verecek, öğrencilerin çağdaş düşünce yapısına sahip olması şartı aranıyor.
www.cydd.org.tr Tel: (0212) 252 44 33

ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri)

GAP Bölgesi'nde hizmet veren ÇATOM maddi durumu yetersiz 27 üniversite öğrencisine aylık 100 YTL burs verecek.
www.gap.gov.tr Tel: (0414) 314 17 50

Ciner Grubu

Şehit polis ve askerlerin çocuğu olan üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bu yılki kontenjan ve burs miktarı belli değil. Başvurular Emniyet Genel Müdürlüğü ile Genelkurmay Personel Dairesi Başkanlığı'na yapılacak.
www.tsk.mil.tr, www.egm.gov.tr

Deniz Feneri Derneği

Maddi durumu yetersiz ve başarılı 650 üniversite öğrencisine sekiz ay boyunca burs verecek. Burs miktarı belli değil.
www.denizfeneri.org.tr Tel: (0212) 414 60 60

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Maddi durumu yetersiz 100 üniversite öğrencisine dokuz ay boyunca 100 YTL burs verilecek. Başvuruların ağustos ayının son haftasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Bölümü'ne şahsen yapılması gerekiyor.
www.diyarbakir-bld.gov.tr

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı

Ailesi Ege Bölgesi'nde ikamet eden veya Ege Bölgesi'ndeki üniversitelerde öğrenim gören 400 üniversite öğrencisine 10 ay boyunca 100 YTL veriyor. En önemli kıstas ailenin ekonomik durumu, öğrencinin başarılı olması ve alınan eğitimin Ege Bölgesi sanayisine katkıda bulunacak nitelikte olması. Başvuru formları EBSO Vakfı'ndan temin edilebilir.
www.ebso.org.tr Tel: (0232) 441 09 09

Eskişehir Sanayi Odası

Eskişehir ve Bilecik doğumlu işletme, iktisat ve mühendislik öğrencilerine burs veriyor. Geçen yıl aylık 100 YTL verildi ama bu yıl ne kadar ödeneceği belli değil. Başvurular eylül ayında başlayacak.
www.eso.org.tr Tel: (0222) 236 03 60

Galatasaray Eğitim Vakfı

Galatasaray Lisesi'ni bitiren veya Galatasaray Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere burs veriyor. Geçen yıl burs miktarı aylık 150 YTL idi. Bu yılki burs miktarı ve kontenjanı belli değil. Başvurular eylül ayında, GS Eğitim Vakfı'na yapılacak.
www.gev.org.tr Tel: (0212) 293 43 10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

42 bin 500 üniversite öğrencisine yedi ay boyunca burs verilecek. Lisans öğrencisine 75, yüksek lisans öğrencisine 125, doktora öğrencisine 200 YTL ödenecek. Ayrıntılar akademik yılın başında www.ibb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

İstanbul Ticaret Borsası Vakfı

İstanbul Üniversitesiyle Marmara Üniversitesi'nin İşletme, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyan 450 lisans öğrencisine dokuz ay boyunca 80 YTL burs verilecek, öğrencinin başka bir kurumdan burs almaması şartı aranıyor. Başvurular ekim ayında şahsen İstanbul Ticaret Borsası'na yapılacak.
Tel: (0212) 511 84 40

İstanbul Ticaret Odası

Kontenjanı ve aylık burs miktarı ekim ayında yapılacak başvurulardan sonra belli olacak.
www.ito.gov.tr Tel: (0212) 455 60 51-52

İTÜ Yüksek Mühendisler Birliği Vakfı

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor. Geçen yıl 45 kişiye ayda 70 YTL burs veren vakfın bu yılki burs miktarı ve kontenjanı belli değil.
Tel: (0312) 428 52 63

İzzet Baysal Vakfı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin dört yıllık bölümlerine en yüksek puanla yerleştirilen öğrencilerle bu bölümlerdeki en yüksek puanlı Bolu doğumlu bir öğrenciye burs veriyor. Geçen yıl dokuz ay boyunca 100 YTL veren vakfın bu yılki burs miktarı belli değil.
Tel: (0374) 253 45 70

Kanserle Savaş Vakfı

İstanbul'daki tıp fakültelerinde okuyan ikinci sınıf ve üstü öğrencilere 12 ay boyunca burs veriyor. Aranan koşullar; bir üst sınıfa başarıyla geçmek, disiplin suçu işlememek, öğrenim kredisi dışında başka bir kurumdan burs almamak. Geçen yıl aylık 100 YTL ödendi. Bu yılki kontenjanı ve burs miktarı belli değil. Başvurular akademik yılın başlangıç tarihinden itibaren tıp fakültelerinin öğrenci işleri bürosuna yapılacak.

Lions Kulüp

Başarılı, maddi durumu yetersiz 230 öğrenciye burs veriyor. Bu yıl 50 öğrencilik kontenjanı var ama sayı artabiliyor. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2005.
Tel: (0212) 222 23 56

Malatya Eğitim Vakfı

Her yıl 800 öğrenciye burs veriyor. Bursiyerlerin yüzde 80'ini Malatya doğumlu, yüzde 20'sini Malatya'da okuyan üniversite öğrencileri oluşturuyor. Bu yılki tutar belli değil.
Tel: (0212) 251 37 38

19 Mayıs Üniversitesi Vakfı

19 Mayıs Üniversitesi öğrencilerine, yaklaşık 150 burs veriyor. Geçen yıl 100 YTL olan burs miktarının bu yıl ne kadar olacağı belli değil. Burs alacak öğrenciler üniversite rektörlüğü ve öğrenci işleri tarafından belirlenecek.
Tel: (0362) 457 62 88

Sabancı Üniversitesi

Bu yıl Sabancı Üniversitesi'nde 10'u "Sakıp Sabancı Üstün Başarı Burslu," 47'si "Onur Burslu," 143'ü "Başarı Burslu" olmak üzere toplam 200 öğrenci burslu olarak eğitim görecek. Burstan yararlanmanın tek koşulu başarılı olmak. Üstün Başarı Bursu yıllık öğrenim ücretinin tamamından muafiyet, yeni teknoloji kullanım ücretinden muafiyet, iki kişilik yurt ücretinden muafiyet ve dokuz ay boyunca ayda 350 YTL nakit ödemeyi kapsıyor. Burs kazanamayan öğrencilere, mezuniyet sonrası ödenmesi koşuluyla "ihtiyaç amaçlı kredi" uygulaması var.
www.sabanciuniv.edu

Sani Konukoğlu Vakfı

Her yıl 1118 üniversite öğrencisine burs veriyor. Bu yıl 280 kontenjanı var. öğrenciler puantaj sistemine göre belirleniyor. Burs miktarı net asgari ücretin yarısı. Vakıf burs verdiği öğrencilerin devlet bursu almalarına sınırlama getirmiyor. Gaziantepli şehit çocukları hiçbir koşul olmadan, bedensel sakatlığı olan çocuklarsa raporla belgeleyerek bursa hak kazanıyor. Başvurular internetten yapılabilir.
www.sankovakif.com Tel: (0342) 211 33 90

Sema Yazar Gençlik Vakfı

Maddi durumu yetersiz ve ÖSS puanına göre başarılı öğrencilere aylık 130 YTL burs veriyor. Bu yılki kontenjanı henüz belli değil ama ağırlık üniversiteye yeni başlayan öğrencilere verilecek. Burs başvurularının www.semayazar.org.tr adresinden alınacak başvuru formuyla vakfa bizzat yapılması gerekiyor.
Tel: (0312) 284 44 00

TÜBİTAK

ÖSS'de ilk 5 bin öğrenci arasına giren ve fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, matematik, sosyoloji, ekonomi, psikoloji, felsefe, tarih bölümlerinde okuyan öğrencilere aylık 250 YTL burs veriliyor.
www.tubitak.gov.tr, Tel: (0312) 468 53 00

Türk Anadolu Vakfı

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor. Koşullar ve miktar belli değil.
Tel: (0332) 351 23 70

Türk Eğitim Vakfı

Maddi durumu yetersiz, ÖSS'de başarılı lisans öğrencilerine burs veriliyor. Başvurular, 1 - 31 Ekim 2005 tarihleri arasında bağlı bulunan öğretim kurumuna yapılacak.
www.tev.org.tr

Türk Milli Kültür Vakfı

İstanbul'daki üniversitelerde okuyan 310 yükseklisans ve doktora öğrencisine burs veriyor. Yüksek lisans öğrencilerine 140 YTL, doktora öğrencilerine 175 YTL verilecek. Başvuruların vakıf adresine şahsen yapılması gerek.
Tel: (0212) 417 64 78

Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA)

Her yıl 250'si yeni olmak üzere 1000 öğrenciye burs veriyor. Bu yılın burs miktarı belli değil. Başvuru tarihi 15 Eylül - 15 Ekim 2005. Geçen yıl aylık 175 YTL burs verdi.
www.vaksa.org.tr Tel: (0322) 363 09 88

Vehbi Koç Vakfı

Burs verilen üniversiteler vakfın sitesinde belirtiliyor. Burs alacak öğrenciler, üniversite rektörleri veya fakülte dekanlarının tayin edeceği komisyonlar tarafından seçiliyor. Başvurular, fakülte dekanlıklarına yapılıyor. Bu yılki kontenjan ve burs miktarı belli değil.
www.vkv.org.tr Tel: (0216) 531 00 00

Yeditepe Üniversitesi

ÖSS'de ilk 5 bin içine giren ve burslu bölüm kazanan öğrencilere otel, yemek ve 8 ay boyunca ayda 160 YTL veriyor.
www.yeditepe.edu.tr

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Yurt içinde tüm üniversite ve yüksekokullarda okuyan öğrencilere öğrenim ve katkı kredisi adı altında borç veriyor. Kredi miktarı, her yıl enflasyon oranında belirleniyor.
Tel: (0312) 431 11 00


Kaynak: Yeni Aktüel Dergisi, 2 Ağustos 2005, Sayı 3, Syf: 78-82


Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği


Yazıcıda basmaya uygun hali için tıklayın 

 
not: Biz ithal mallar kullandıkça, bize mal satan ülkenin üretimi, kalitesi, verimi ve kârı artıyor; kendi üreticilerimiz ise güçsüzleşiyor, işyerlerimiz kapanıyor, işsizlik çığ gibi büyüyor, böyle olunca ücretler düşüyor, işçilerimiz kapı önüne konuyor, üretimimiz düşüyor, kalite düşüyor, paramız değer kaybediyor, yaşam koşulları kötüye gidiyor, ülke borçlanıyor...
  Yerli mali kullan, kendi malını kullan, kendi çocuğuna gelecek yarat, istihdam yarat, kendi devletini güçlendir, kendi kaliteni arttır, kendi paranı güçlendir, kendi ücretini yükselt, kendi ülkeni zengin et, kendi kendini yönet...
  Bu metin, Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği (USİAD) sayfalarından derlenmiştir http://www.usiad.net/


Bu sayfayı unutmamak için favorilerinize ekleyin

EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2000-2008
ilker Fıçıcılar
F.U.E.L
Bilim
www . Bilim Bilmek . com

 
arama 
 yenilik 

Ek Para Kazanma
Internet ek gelir elde etmede en pratik yol için tıklayın.


önemliler 


» KYK Yurtları
» Bursa Yurtları
» Burs Rehberi


anımsatma 


Mail Adresi Bulma
Aradığınız kişinin emailini,
ad soyadını arayarak öğrenin:

www.Turkce-Arama.comZengin Olmanın Yolları
Akıllıca Kullanılan Kredi Kartı ile
Para Kazanmak Mümkün

ParaKazanmaYollari.comTürkçe Arama Motoru
Video, Altyazı, Email, Kişi
ve Site Arama, Yenilenen
Türkçe Arama Motorunda:

www.Turkce-Arama.com


bir not 

Bilim, teknoloji ve diğer alanlarda kalkınabilmek için bir ulusun kaynaklarını kendi içinde tutması zorunludur. Kaynaklarımızı yerel sanayiciye aktararak, yabancı mal almayarak teknolojik kalkınmamızı destekleyebiliriz. Bize hiç gerekmeyecek alanlarda değil, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda araştırma yaparak bilimde ilerleyebiliriz.

Türkiye'nin bilimsel hedefleri için tıklayın:
vizyon2023.tubitak.gov.tr


NEDEN NÜKLEER SANTRALLARA HAYIR?


!! DİKKAT !!
Nükleer Santral Dışa Bağımlılığı Arttırır
Yakıt çubuklarının sürekli olarak dışarıdan alınması gerekiyor.


Ücretsiz Kitap için Tıklayın:
Karşılaştırmalı Sümerce ve Türkçebir site 


akunar.blogspot.com
akunar.blogspot.com - Çevre ve
Enerji
Enerji, Nükleer Enerji ve Çevre

Enerji, Nükleer Enerji, Çevre, Entropi, Kaos, Termik Santrallar, Bilim, Biliminsanı ve Muhendislik Etiği üzerine yazılar.


bir site 


OnaylamıYorum
onaylayorum

Sizin gönderdiğiniz sizin puanladığınız nitelikli haber ve yorumlar


bir kitap Tanrı Yanılgısı
Richard Dawkins

Daha önce insan davranışları, canlılar ve genetik hakkında çok ilginç çalışmaları olan Richard Dawkins'in bu eseri pek çok tartışmaya yol açıyor.


seçilenlerden 

Evrim Teorisi
Robot Sistemlerin Kontrolü
Örnek Temelli Bilgisayar Çevirisi
El-Biruni
Robotik
Pardus'a Göç
Fotovoltaik Modül Üretimi
Burs Rehberi
Değerli Bilim İnsanları


MSN Adresi Bulma
www. Turkce-Arama .com


Didikle Arama Motoru
www. Didikle .comŞip Şak Çeviri

SipSakCeviri.com
 
Akademik
Makale Çevirisi
Özet Çevirisi
ve
Makale Redaksiyonu

Dosyanızın fiyatını otomatik hesaplatabilir, çevirinin ilerleme durumunu cep telefonunuzdan WAP ile izleyebilirsiniz!...

reklam 

AdBux ile Para Kazanma
Internet ile ek gelir elde etmek için tıklayın.


Turkish - English Translation

Expert Translators
for
Academical
Articles & Theses
Abstracts

SipSakCeviri.com
Linux ile Robotik
Dr Jay Newman

 Robotlara meraklıysanız kaçırmamanız gereken bir kitap.en çok okunanlar 

Burs Rehberi 2008
Evrim Teorisi
Robotik Ekitaplari
Çeviri Programları
Godel Escher Bach
Neden Nükleer Santrallere Hayır
Türkçe Eğitim Yapılmalı
Değerli Bilim İnsanları
Nükleer Enerjiye Evet mi Hayır mı
Kitap Okuma Alışkanlığı
Robot Sistemlerin Kontrolu
Bilim Dili ve Terim Sorunu
TÜBA Evrim Teorisi Duyurusu
Nükleer Santraller
AKP İlerleme Yönünde Bir Engelbir karikatür 
Boş ve Dolu - Semih Poroy - Cumhuriyet Gz.
büyütmek için tıklayınız

reklam Kriptografi / Şifrelerin Matematiği
ODTÜ Yayıncılık

Şifrelerin matematiksel sistemlerle ifade edildiği kriptografi bilimi


duyurular 

Evrim Teorisi


Bilim Ekitapları


İngilizce Değil Türkçe Eğitim Yapılmalıköşe yazısı 


"Türkiye'de Bilim Var mı?"

"Berker Fıçıcılar'ın üniversitelirimizdeki bilimsel yeterliliği incelediği yazısı.bir kitap Nanobilim ve Nanoteknoloji
ODTÜ Yayıncılık

Parçaları atomlardan, moleküllerden oluşan bir lego ile kim oynamak istemez ki?tanıtımlar Yapay Sinir Ağları
Prof. Dr. Ercan Öztemel
Dünyayı Değiştiren Beş Denklem
Tübitak YayınlarıEvrim Teorisi
ve Bağnazlık


Evrim Kuramı ve Bağnazlık
Cemal YILDIRIM


Search the Web