Dilimiz Kişiliğimizin Dışavurumudur

Geçen akşam bir televizyon programında açık oturumu yöneten, konuşmasını arada bir yabancı sözcüklerle zenginleştiren (!) çokbilmiş bir sunucu, aynı programda yer alan başka sunucuya "İstersen Ahmetciğim reklama bir pas atalım" deyince aydınlanmanın bilgesi İlhan Selçuk'un her geçen gün yozlaşan, yabancı dillerin boyunduruğundan bir türlü kurtulamayan güzel dilimizle ilgili sözleri aklıma geldi.

Şöyle demişti İlhan Selçuk bir yazısında:

"İnsanın kişilik yolunda onurunu kazanması kolay değildir, bir çaba işidir. Dilimiz bizim kişiliğimizin dışavurumu için bir araçtır. Eğer ben kendi dilimi yabancı dillere karşı savunamıyorsam, uygarlığın ulaştığı ufukları, kendi dilimde vurgulayabilmekten yoksunsam, kişiliğim eksik kalır." Güzel Türkçemiz ne acıdır ki yalnız Farsça ve Arapçanın değil, Batı dillerinin de boyunduruğu altından kurtulamadı.

Kişiliği eksik kalmış ne çok kişi var aramızda. Patronun buyruğuna göre hareket eden, her yana eğilip bükülen bu kişiler güzel dilimizin öz benliğine kavuşmaması için büyük çaba harcıyorlar. Türkçemizin özleşmesi ve bütün gereksinmeleri karşılayacak sözcüklerle bezenip zenginleşmesi onları rahatsız ediyor.

Çağımızın en etkili aracı olan televizyonlarda "su başlarını tutmuş" olan bu kişiler ve benzerleri başta güzel dilimiz olmak üzere Atatürk'ün dil devrimini unutturmak için birbirleriyle yarış içinde görünüyorlar. Bilgi ve görgülerini kendi çıkarları için ustalıkla kullananların en büyük korkusu Atatürk ve onun ilke ve devrimleridir.

Türk dilindeki gelişmeye, Türkçenin vardığı aşamaya hayranlık duyan, denemelerini arınmış güzel Türkçesi ile yazarken dilimize sevgi ve saygının hepimizin borcu olduğuna inanan değerli hukuk bilgini, ayrıca deneme ustası Prof. Seha L. Meray'ın "Kimilerinin umurunda değil, dilimizin benliğine kavuşması" sözleri belleğimden silinmiyor.

Atatürk, Türkçenin onurunu kurtarmak için dil devrimini gerçekleştirmedi mi? Dilimiz kişiliğimizin dışavurumudur. Onu yüceltmek, yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak her aydının ilk görevi olmalıdır.

Kaynak: "Dilimiz Kişiliğimizin Dışavurumudur", Daver Darende, Emekli Diplomat-Yazar, Cumhuriyet Gazetesi, 18 Ağustos 2012

Daver Darende


Bu yazıdan neden arkadaşlarınız da yararlanmasın ki!...
vvvvvvvv   Beğen'e tıklayın ki haberleri olsun   ;)


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/bilimbilmek

Anahtar sözcükler: Türkçe, dilbilim, Dil

Daver Darende'nin Makalelerinden Bir Örnek


Referans bilgisi: "Dilimiz Kişiliğimizin Dışavurumudur", 2012 , Bilim Bilmek sitesi, /tr/dilimiz-kisiligimizin-disavurumudur.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


[Para Kazanma Yollar�]
^.